ספורט ומוות פתאומי – השוואה בין מדינות

נתונים סטטיסטיים של הגורמים למוות פתאומי בספורטאים נאספו במספר מדינות בעולם. בעמוד זה נתייחס לתוצאות מדגם סטטיסטי למוות פתאומי בספוראים בארה"ב ואיטליה וההבדל ביניהם. במדינת ישראל נושא זה לא נבדק עד כה באופן שיטתי, ובהתחשב בגדלה הקטן יחסית של המדינה, ערכו של מדגם סטטיסטי בישראל, ממילא מוגבל. אף על פי כן התיחסות למצב במדינת ישראל תוך השוואה למצב בארה"ב ואיטליה מעניינת מאד.