פרפור חדרים- Ventricular Fibrillation

הפרעת קצב זו מתבטאת בדופק מהיר מאוד ולא סדיר (כאוטי – Chaos) שמקורו בחדרי הלב. הטיפול היחיד שעוזר במצב זה הוא מכת חשמל לבית החזה של המטופל. במידה והמטופל לא מקבל מכת חשמל מיידית, הפרעת קצב זאת גורמת למוות. ברוב המקרים הפרעת קצב זאת מופיעה בחולי לב. במיעוט המקרים היא יכולה להופיע באנשים שהם בריאים לכאורה.