טיפול תרופתי בהפרעות קצב

הטיפול בהפרעות קצב מתחיל בדרך כלל בטיפול תרופתי. במידה והטיפול התרופתי נכשל, שוקלים טיפול פולשני בצריבה. במידה ויש למטופלים תופעות לוואי מתרופות או במידה והמטופלים לא מעוניינים לקבל תרופות, ניגשים ישירות לטיפול באמצעות צריבה.

היפוך חשמלי

CardioVersion

היפוך חשמלי היא מכת חשמל הניתנת לבית החזה של המטופל, על מנת להפוך את קצב הלב הלא-תקין של המטופל, לקצב לב סדיר ותקין. מכת החשמל משתקת בבת אחת את כל הפעילות החשמלית של הלב. פעולה זו מדכאת את הפרעת הקצב, וכתוצאה מזה, הלב מתחיל לפעום שוב בצורה מאורגנת וסדירה.