בדיקת הולטר

ההולטר הוא מכשיר חיצוני המחובר לחולה במשך 24 שעות.  הבדיקה בעזרת מכשיר זה דומה לבדיקת א.ק.ג, אך בודקת את פעילות הלב במשך 24 שעות.  ה-א.ק.ג  בודק את פעילות הלב למשך מספר שניות   ובודק פרמטרים שונים של פעילות הלב בניגוד להולטר שבודק רק את קצב פעימות הלב.  בדיקת ההולטר משלימה את בדיקת האקג ואינה מהווה תחליף לבדיקה זו.