מני לוי מזנק לקראת הכדור והודף אותו בחזה שלו.

מני לוי מזנק לקראת הכדור והודף אותו בחזה שלו.