השוואה בין לב תקין לבין לב בעל עורקים כליליים עם מוצא לא תקין (התמונה בחסות NIH).

השוואה בין לב תקין לבין לב בעל עורקים כליליים עם מוצא לא תקין (התמונה בחסות NIH).