תמונת חתך מיקרוסקופי של שריר לב הפגוע במחלת "שריר הלב הימני". האזורים הלבנים הם תאי שומן, הכחולים הם תאי צלקת (שריר שנפגע), והאדומים הם תאי שריר הלב. From Kies et-al, Heart Rhythm; 2006: 2(3) pg 225. Reproduced from Van Der Harst Tintelen et-al, Ned Tijdschr Geneesk 2004: 149:2396-2402. © Heart Rhythm Society.

תמונת חתך מיקרוסקופי של שריר לב הפגוע במחלת "שריר הלב הימני". האזורים הלבנים הם תאי שומן, הכחולים הם תאי צלקת (שריר שנפגע), והאדומים הם תאי שריר הלב.

From Kies et-al, Heart Rhythm; 2006: 2(3) pg 225. Reproduced from Van Der Harst Tintelen et-al, Ned Tijdschr Geneesk 2004: 149:2396-2402.
© Heart Rhythm Society.