דיאגרמה המדגימה את החלפת תאי שריר הלב בתאים שומניים בחדר הימני של הלב. From Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia / Cardiomyopathy, Kathleen Gear, RN; Frank Marcus, MD, Circulation. 2003;107:e31-e33 , © 2003 American Heart Association, Inc.

דיאגרמה המדגימה את החלפת תאי שריר הלב בתאים שומניים בחדר הימני של הלב.

From Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia / Cardiomyopathy, Kathleen Gear, RN; Frank Marcus, MD, Circulation. 2003;107:e31-e33 ,
© 2003 American Heart Association, Inc.