מחלה תורשתית זו מאובחנת בדרך כלל אצל אנשים אשר הינם לכאורה בריאים. (אין קשר בין המצולם לכתבה זו).

מחלה תורשתית זו מאובחנת בדרך כלל אצל אנשים אשר הינם לכאורה בריאים. (אין קשר בין המצולם לכתבה זו).