המיוקרדיום (myocardium) הוא השכבה האמצעית והעבה של שריר הלב. חלק זה של שריר הלב אחראי לרוב כח השאיבה של הלב. חלק זה של הלב חלש באנשים הסובלים ממחלת שריר הלב (cardiomyopathy) . © Mayo Foundation

המיוקרדיום (myocardium) הוא השכבה האמצעית והעבה של שריר הלב. חלק זה של שריר הלב אחראי לרוב כח השאיבה של הלב. חלק זה של הלב חלש באנשים הסובלים ממחלת שריר הלב (cardiomyopathy) .

© Mayo Foundation