בדיקת א.ק.ג.:  המטופל מחובר למכשיר האקג עם 12 אלקטורות בידיים, ברגליים ובחזה.  בחלק העליון של האיור: תרשים האקג שמופק מבדיקה זו. מקור: National Heart, Lung, and Blood Institute; National Institutes of Health; U.S. Department of Health and Human Services

בדיקת א.ק.ג.:  המטופל מחובר למכשיר האקג עם 12 אלקטורות בידיים, ברגליים ובחזה.  בחלק העליון של האיור: תרשים האקג שמופק מבדיקה זו.
מקור: National Heart, Lung, and Blood Institute; National Institutes of Health; U.S. Department of Health and Human Services