פעולות החייאה הנעשות באופן מיידי לאחר הארוע מגבירות את סיכוייו של החולה לשרוד ולחיות.

פעולות החייאה הנעשות באופן מיידי לאחר הארוע מגבירות את סיכוייו של החולה לשרוד ולחיות.