הדפיברילטור גדול במקצת מקופסת גפרורים. עיקר המשקל של הדפיברילטור הוא הבטריה הפנימית הכלולה בו.

הדפיברילטור גדול במקצת מקופסת גפרורים. עיקר המשקל של הדפיברילטור הוא הבטריה הפנימית הכלולה בו.