היפוך חשמלי cardioversion

היפוך חשמלי הוא מכת חשמל אשר "מאפס" את פעילות הלב, על מנת שיתחיל לפעום בצורה סדירה .